Oferta na zimę

W sezonie zimowym zapraszamy na narty do Leszczyńca
,,Szkoła Żeglarstwa”  Ireneusz Leszczyński

Kursy żeglarskie, szkolenia żeglarskie,

kursy motorowodne, szkolenia motorowodne.

Zapraszam do nauki żeglarstwa i uczestnictwie w kursach na patent Żeglarz Jachtowego
i Sternika Motorowodnego.

Kursy przeznaczone są dla osób pracujących, uczących się , chcących zdobyć umiejętność samodzielnego prowadzenia jachtów żaglowych i motorowodnych. 

Od kandydata na stopień Żeglarza Jachtowego i Sternika Motorowodnego wymagane jest ukończone 14 lat. Osoby niepełnoletnie muszą mieć pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.Wszyscy uczestnicy kursu są ubezpieczeni od NNW, kadra od OC.


Patent Żeglarza Jachtowego uprawnia do:

- prowadzenia jachtów żaglowych po wodach śródlądowych

 -prowadzenia jachtów żaglowych o długości kadłuba do 12 m po wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm ( mil morskich ) od brzegu w porze dziennej.

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia  2013r w sprawie uprawiania turystyki wodnej.

Zajęcia praktyczne odbywają się nad jeziorem w Kunicach k/Legnicy na Ośrodku LOK ul. Słoneczna 3.

Szkolenie praktyczne trwa 64 godz. przy załogach trzyosobowych, 80 godz. przy załogach czteroosobowych.   Zabezpieczenie ratownicze szkolenia. Na terenie ośrodka możliwość wynajęcia pokoi.

Istnieje możliwość indywidualnego szkolenia. Czas trwania szkolenia uzależniony jest od predyspozycji kursantów ich dyspozycyjności oraz warunków pogodowych.